Înscriere

Înscrierea în societatea SHST

Înscrierea în societatea SHST presupune completarea unei cereri de aderare (formular de înscriere), care se poate descărca de pe pagina:

https://www.shst.ro/wp-content/uploads/2013/04/Cerere-de-Adeziune-SHST.doc

Cererea de aderare la asociaţie se completează personal de cel care doreşte să intre în asociaţie.

După completare, cererea se înaintează Preşedintelui SHST, cu o recomandare din partea unuia dintre membrii fondatori ai asociaţiei.

Preşedintele asociaţiei va supune spre aprobare cererile în Consiliul Director, în cea mai apropiată şedinţă. Cererile de aderare vor fi aprobate prin votul majorităţii membrilor Consiliul Director.

Pentru a se înscrie în asociaţie şi a beneficia de statutul de membru, solicitanţii trebuie să achite cotizaţia stabilită de către Consiliul director. Menţinerea statutului de membru se face prin plata cotizaţiei anuale.

Membrii asociaţiei vor fi înscrişi în baza de date a SHST şi vor beneficia de Legitimaţia de Membru, Certificatul de Membru eliberat anual (Diplomă), precum şi de toate serviciile şi facilităţile oferite de societate.