Obiective

Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania

           

are ca principal obiectiv reprezentarea şi susţinerea intereselor privind dezvoltarea horticulturii şi silviculturii româneşti, precum şi promovarea imaginii acestora pe plan internaţional.

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, asociaţia are în vedere următoarele:

a)       Asocierea persoanelor cu interese comune în dezvoltarea eficientă şi modernizarea cercetării ştiinţifice, învăţământului şi producţiei în domeniile horticultură şi silvicultură, precum şi creşterea performanţelor acestora.

b)      Promovarea rezultatelor şi cunoştinţelor acumulate în cercetarea şi practica horticolă şi silvică, în activitatea instituţiilor publice şi private de învăţământ, cercetare şi producţie.

c)       Asigurarea asistenţei de specialitate şi consultanţă pentru persoane fizice şi juridice interesate în executarea unor lucrări, proiecte de înfiinţare de plantaţii pomicole, viticole, legumicole, parcuri şi grădini publice şi private, pepiniere horticole şi silvice, valorificarea şi comercializarea produselor horticole şi silvice, amenajarea şi întreţinerea fondului forestier etc.

d)      Efectuarea de expertize de specialitate, demersuri pentru obţinerea aprobărilor necesare unor proiecte, obţinerea materialelor necesare şi ajutor în întocmirea documentaţiilor tehnice din
domeniile de interes.

e)       Organizarea de manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, work-shopuri, cursuri de specialitate sau de perfecţionare, concursuri, expoziţii etc., şi participarea la evenimente organizate de alte entităţi sau organizaţii.

f)       Înfiinţarea şi susţinerea unor publicaţii de specialitate: reviste, buletine informative proprii, broşuri etc., în care să fie publicate şi valorificate rezultatele cercetării ştiinţifice din ţară şi străinătate, precum şi informaţii practice şi de noutate care pot fi utile persoanelor fizice şi agenţilor economici care desfăşoară activităţi în horticultură şi silvicultură.

g)       Să coopereze cu mijloacele mass-media pentru susţinerea intereselor asociaţiei, ale membrilor acesteia şi ale horticulturii şi silviculturii româneşti.

h)      Să colaboreze cu alte organizaţii, instituţii, societăţi, asociaţii etc. din domeniile de interes din ţară şi străinătate, pentru dezvoltarea horticulturii şi silviculturii din România, a relaţiilor ştiinţifice şi profesionale, a vizibilităţii pe plan internaţional şi recunoaşterii rezultatelor, performanţelor şi noutăţilor obţinute în domeniile horticole şi silvice.

i)        Să acorde sprijin financiar sub formă de burse de studii, de merit, premii etc. tinerilor din învăţământul superior, cercetarea ştiinţifică de profil, producţie etc., cu rezultate sau performanţe deosebite.

j)        Să susţină participarea membrilor asociaţiei la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, work-shopuri, cursuri de specialitate sau de perfecţionare, concursuri, expoziţii etc.

k)      Să recompenseze activitatea şi rezultatele meritorii sau de performanţă ale unor persoane care activează în horticultură şi silvicultură sau contribuie la ridicarea prestigiului acestora, prin acordarea de premii, diplome, medalii, distincţii, certificate.