Home

SOCIETATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ DIN TRANSILVANIA – SHST

HORTICULTURE AND FORESTRY SOCIETY FROM TRANSYLVANIA – SHST

 


Scopul asociaţiei SHST constă în reprezentarea şi susţinerea intereselor privind dezvoltarea horticulturii şi silviculturii româneşti, precum şi promovarea imaginii acestora pe plan internaţional (Actul Constitutiv, Capitolul II, Scopul şi obiectivele de activitate, Art. 5).

The purpose of the SHST association is to represent and support the interests and development of the Romanian horticulture and forestry and promoting their image internationally (Establishment Act, Chapter II, Purpose and Objectives, Art. 5).

 

 

 

Festive meeting and conference – Information (link)

 


Society address and contact

  • Advanced Horticultural Research Institute of Transylvania (ICHAT)
  • 3-5 Manastur Street, Cluj-Napoca, 400372
  • Romania
  • Tel.+ 40-264-596 384; Fax +40 264-593 792; +40 364-819 182
  • E-mail: rsestras@usamvcluj.ro
  • Web page: https://shst.ro/